top of page

TAIJIQUAN, TAIJI nebo TAI-CHI? QIGONG nebo CHI-KUNG?

Často se mě ptáte, jak to vlastně je a proč říkám častěji taijiquan, než tai-chi, taj-či a jestli je v tom nějaký rozdíl. Zároveň když si hledáte jakékoliv další informace ke cvičení, potkáváte různé termíny a je obtížné se zorientovat. Čtěte dále, pokud chcete rozkrýt tuto jazykovědnou záhadu.
Pokud se chceme v Číně písemně dorozumět, měli bychom se naučit psát čínské znaky. Nicméně i přesto, že se znaky v Číně běžně používají, existuje ještě oficiální přepis znaků do latinky, který označujeme Pinyin. Pinyin, kromě latinky, označuje také tón slabiky, ve kterém bychom měli danou slabiku vyslovit. Čínština má totiž velmi omezené množství slabik, které používá, a navíc není zvykem je za sebe skládat do nekonečně dlouhých slov tak, jak to známe například z Češtiny. Nicméně aby bylo možné popsat jazykem pestrost světa kolem nás, používají se pro (téměř) každou slabiku 4 tóny. To si můžeme představit jako intonaci našeho hlasu při vyslovení příslušné slabiky. I přes čtyři tóny má však často několik různých znaků stejné čtení.


Kde se tedy zrodilo tolik zvláštních psaných slov tvářících se jako ekvivalenty? Pinyin, který jsme si zmínili v odstavci výše, disponuje oficiálními transkripcemi do řady jazyků. Kromě těch očekávaných, jako je například angličtina, ruština, němčina, francouzština (a mnohé další), existuje však transkripce i do méně používaných jazyků, jako je například čeština. Transkripce má za úkol odhalit, jak se v daném jazyce co nejvíce přiblížit originálnímu čtení v čínštině. Opírá se tak o pravidla čtení čínštiny a příslušného jazyka. Vede nás k výslovnosti, která by měla být co nejblíže originálnímu čtení.


Jak asi sami tušíte, právě existence mnoha transkripcích bude jedním z hlavních důvodů, proč se můžeme na internetu a v různých publikacích setkat s tolika různými druhy čtení. Dalším důvodem je i neznalost. Ne všichni kteří publikují na internetu chtějí trávit čas dohledáváním informací ohledně toho, jak vlastně taijiquan správně pojmenovat a proč. Prostě jen využijí názvu, který již někde viděli bez hlubšího zamyšlení.


Často existuje několik transkripcí do příslušného jazyka, proto v závorce u transkripce do jiného jazyka uvedu i její označení. Označení je zpravidla po jazykovědcích, kteří stojí za vznikem příslušného systému.


TAIJIQUAN 太极拳 (tài jí quán)


Jako první si rozebereme označení/termín taijiquan. Taijiquan (ve znacích 太极拳) – je označení pro cvičení, kterému se věnujeme, často je také nazýváno jako stínový box. Postupně se Vám ho snažím představit v jednotlivých článcích na blogu, tentokráte ke složení slova a jednotlivým slabikám. Označení taijiquan se skládá ze třech znaků:

Znak

Pinyin

Význam

tài

příliš

extrémní bod

quán

pěst

Doslovně bychom mohli „taijiquan“ přeložit jako pěst nejzazšího bodu (což je z mnoha úhlů pohledu velmi výstižné). Nicméně většinou se označení bojových umění, nebo jejich stylů, nepřekládá doslovně a využívá se právě pouze transkripce do příslušného jazyka.


Nejznámější (a pro nás nejužitečnější) transkripce: Česká: tchaj-ťi-čchüan Anglická: t'ai-ch'ih ch'uan (Wade-Gilesova transkripce)


Pokud používáme označení pro cvičení bez pojmu "quan - pěst", tedy pouze "taiji" nebo "taichi", využíváme označení, které není přesné, ale na západě obecně používané a většina z nás s právě tento pojem se cvičením spojí. Údajně se v některých jazycích už se jedná i o převzatý termín, který se může používat.

QIGONG 气功 (qì​gōng)

Mnoho z Vás navštěvuje kurzy čchi-kungu. U toho je to v podstatě velmi podobné, taktéž pochází z Číny jak cvičení samotné, tak i název. To s sebou nese obdobně nejasné pojmy. Pojďme si je trošku rozložit.

​Znak

Pinyin

Význam

dech, energie, vnitřní síla

​gōng

dovednost, umění, trénink

Nejznámější (a pro nás nejužitečnější) transkripce: Česká: Čchi-kung Anglická: ch'i-kung (Wade-Gilesova transkripce)


Podle těchto transkripcí se můžete orientovat v online prostoru a třeba si přečíst ještě něco navrch, nebo kouknout na další videa a informace.


Krásný den!

S láskou a chutí do cvičení, Vaše Marti


PS: pokud se chcete dozvědět více, za vhodnou literaturu k Čínskému písmu a transkripci doporučuji:

Transkripce čínštiny Tabulky a návody; vydala Česko-čínská společnost, Praha 1999; editor Hana Třísková; ISBN 80-902515-3-6

95 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page