top of page
IMG_5366.png

Martina Slabá

Zakladatelka, ředitelka a hlavní lektorka Taiji Studia

Dosavadní lektorská praxe:
2006 – 2009 – Pomocná instruktorka dětských oddílů v Taiji Akademii
2012 – Instruktorka semináře Taiji vějíř (Taiji Akademie)
2012 – 2016 – Hlavní trenérka pro taiji – Škola bojových umění Oheň a Voda
2014 – 2016 – Trenérka státní reprezentace v tai-chi
2012 – 2018 – Rozhodčí A – Česká federace wu-shu
2021 – současnost – Hlavní instruktorka a zakladatelka Taiji Studio (Praha)
2022 - Workshopy: Festival Evolution (Praha), Konference Člověk a meč (České Budějovice)

2022 - Přednášející na: "Global chikung summit 2022" (Mezinárodní online konference)

2023 - 2024 Workshopy: Řeporyje, Festival Evolution, firemní akce a workshopy, strategické partnerství se společností chladnezbrane.eu

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

S taichi, tradičním čínským bojovým uměním, začala v pouhých 12 letech. Od roku 2004 do roku 2019 se věnovala taichi pod vedením Radka Koláře v pražské Taiji Akademii.

Od roku 2006 byla součástí České reprezentace ve wushu (sekce taichi), v rámci které se připravovala pod vedením řady státních trenérů. V taichi se stala nejúspěšnější reprezentantkou České republiky. Závodní kariéru ukončila v roce 2019.

V letech 2006 až 2009 pomáhala trénovat dětské oddíly v Taiji Akademii. Následně přerušila instruktorování a stáhla se k vlastnímu tréninku a náročnému studiu. Nadále reprezentovala ČR na mezinárodních závodech.

Roku 2012 spoluzaložila Školu bojových umění Oheň a Voda v Berouně, kde pomáhala s administrativou. Vlastní trenérské zkoušky složila v roce 2014. Od té doby vedla v rámci školy sekci tai-chi. Téhož roku složila zkoušky pro rozhodčí A v rámci České federace wushu.

Mezi lety 2014 a 2016 působila na pozici státního trenéra tai-chi České federace wushu.

V roce 2019 ukončila závodní kariéru s bilancí 23 titulů mistryně ČR, 11 titulů Mistryně Evropy a jako vícemistryně světa. Z mezinárodních závodů má desítky, možná stovky ocenění a medailí.

Roku 2021 založila Taiji Studio v Praze s důrazem na tradiční výuku v malých skupinách studentů.

Od roku 2022 se věnuje tradiční čínské medicíně a studiu nejen tai-chi, ale i čchi-kungu ve více teoretické rovině.

Je absolventkou bakalářského ekonomického oboru na PEF ČZU. Kromě češtiny mluví třemi cizími jazyky – anglicky, německy a čínsky. V Českém a Anglickém jazyce přednáší i učí.

Kromě závodů se zúčastnila řady výukových a poznávacích pobytů nejen v Číně, kolébce taichi, ale různě po světě.

Soutěžní úspěchy

 

23x Mistryně ČR (2005-2019)
11x Mistryně Evropy
Vícemistryně světa v Taiji

1. místo na International Exchange Competition, Jiao Zuo, Čína

*v reprezentaci od roku 2006 do roku 2019
*účast na závodech ve více než 20 zemích světa

Vzdělání a certifikace

2009 - studijní a poznávací pobyt v Číně u velmistra Zhu Tiancai

2014 - Trenér Tai-chi (akreditováno MŠMT)
2022 – Zahájení studia na TČM

2023 - studijní pobyt v Čínské akademii interních bojových uměních ve Wudangu
Absolvování řady seminářů:
2019 - Wushu Akademie (Brno)
2021 - Plující oblaka (Praha)

2006 - 2019 - Taiji Akademie (Praha)

bottom of page