top of page

OP + GDPR + COVID 19

Obchodní podmínky - skupinové lekce

Zmeškanou lekci lze nahradit po dobu trvání kurzu (předplatného) na jiném kurzu, kde je místo. Za změškané lekce kurzovné nelze prodloužit. Pokud si chcete lekci nahradit, neváhejte kontaktovat Marti (mail, telefon) zde.

Zkušební lekce je zdarma. Pokud se rozhodnete kurz navštěvovat, je třeba uhradit kurzovné (v hotovosti, nebo převodem na účet). Je možné zakoupit pouze kurzovné, není možné zakoupit permici. Pokud do kurzu vstupujete v jeho průběhu, platíte poměrnou část z kurzovného.

 

Přerušení kurzovného je možné pouze z vážných důvodů zdravotních, nebo pracovních. Pracovní důvody je třeba nahlásit alespoň týden dopředu. Zdravotní důvody je třeba sdělit v průběhu prvních 14 dní. Obojí, prosím, zasílejte na email uvedený zde. Kurzovné nelze přerušit na déle než 3 měsíce. Kurzovné se nevrací v případě přerušení ani v případě převodu kurzovného na jiný kurz.
 

V případě závažných důvodů (nemoc, karanténa, atd.) může být prezenční kurz převeden na na online výuku.

Pořizování záznamu z lekcí není na základě GDPR povoleno. Děkujeme, že toto usnesení akceptujete. Pokud si chcete nechat udělat po akci foto/video, požádejte, prosím, lektora/lektorku. Za nepovolený záznam tréninku hrozí tomu, kdo jej pořídil, pokuta 15000 Kč. Nepovoleným záznamem se myslí záznam jiných studentů či lektora/lektorky v průběhu tréninku bez předchozí domluvy s lektorem/lektorkou. V případě potřeby se však neváhejte dohodnout s lektorkou/lektorem.
 

Každý cvičící je zodpovědný za svůj zdravotní stav. V případě vážnějších onemocnění konzultujte svůj zdravotní stav, prosím, nejprve s ošetřujícím lékařem. Vždy se řiďte pokyny trenéra/trenérky. Pokud se Vám něco nezdá, ihned informujte trenéra. Studenti, kteří se nebudou řídit pokyny trenéra/trenérky mohou být z kurzu vyloučeni bez nároku náhrady na kurzovné.

Nezakazujeme studentům vzdělávat se v jiných školách. Upozorňujeme ale na skutečnost, že každá škola má jiný přístup a pro začátečníky může být taková situace matoucí. Dokud nemáte ucelené znalosti, snadno se může stát, že budete pouze oscilovat mezi nepochopenými termíny, či je zaměňovat. Nijak neručíme za informace a pojmy získané v jiných školách.

Rezervací místa na skupinové lekci student prohlašuje, že si přečetl obchodní podmínky a vyjadřuje s nimi souhlas.

Obchodní podmínky - individuální lekce

Pokud není dohodnuto jinak, za každou individuální lekci se platí převodem na účet nejpozději do jednoho týdne od data konání individuální lekce.
 

V případě individuálních lekcí není zkušební lekce zdarma. Za lekci se platí plná cena se splatností do sedmi dní od uskutečnění lekce.

Zrušit smluvenou individuální lekci je možné pouze z vážných důvodů zdravotních, nebo pracovních a to minimálně 48 hodin předem. Při zrušení individuální lekce 48 – 24 hodin před jejím uskutečněním je storno 50% a při zrušení méně než 24 hodin předem náleží lektorovi či lektorce plná náhrada za lekci.

Rezervováním místa na individuální lekci student vyjadřuje, že se s všeobecnými obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

Ochrana osobních údajů - GDPR

Pro fungování a organizaci našeho Taiji Studia pracujeme s Vašimi citlivými daty. Data neposkytujeme třetím stranám bez Vašeho předchozího písemného souhlasu. Data shromažďujeme a využíváme pouze k uvedeným účelům:

  1. Organizace kurzů, lekcí, seminářů, workshopů a pobytů – aktualizace data a místa konání, případné zrušení lekce na e-maily studentů.

  2. Vystavování daňových dokladů a dokladů pro pojišťovny pro naše studenty.

  3. Informace o případných ad-hoc změnách míst konání či zrušení lekcí prostřednictvím SMS.

  4. Uchovávání e-mailové adresy za účelem našeho měsíčního newsletteru (pokud jste souhlasili s jeho zasíláním, kdykoliv je možné se odhlásit).

Uchováváme údaje: Jméno, Příjmení, Adresa, Telefon, E-mail, pro pojišťovny datum narození.

Zmíněné údaje uchováváme po dobu pěti let od Vaší poslední účasti na lekci pro výše zmíněné účely, pokud zákon neukládá jinak.

COVID - 19

Jako dozvuk světové pandemie u nás ve studiu najdete ještě některá opatření. Na poličce hned naproti vchodovým dveřím do studia najdete desinfekci a krém na ruce, stejně tak je desinfekce k dispozici na toaletách. Je na Vás, zda ji použijete.

Kromě standardní pravidelné údržby pravidelně desinfikujeme kliky u dveří a vypínače světla tak, abyste se u nás nemuseli ničeho obávat a mohi si bezstarostně užívat svou lekci taiji.

bottom of page