top of page

Symbolika lunárního nového roku

Aktualizováno: 30. 3.

Často mluvíme o oslavách čínského Nového roku. Co je ale historicky jejich podstatou? Na čem jsou založené? A proč je datum oslav tak proměnné?Kdy slavíme čínský Nový rok? Příchod čínského Nového roku se odvozuje od takzvaného lunárního kalendáře, a připadá tak na druhé novolunní od zimního slunovratu. Jak už to v tradičních kulturách bývá, velké oslavy roku bývají často úzce spjaty s přírodními cykly, neboť právě díky přírodě a jejím cyklům bylo možné přežít a zachovat rod. I v případě čínského Nového roku můžeme s klidem říci, že jeho příchod reflektuje pohyb Luny (měsíce) v závislosti na pohybu naší planety okolo Slunce. Zajímavé je, že díky tomu může připadnout na kterýkoliv den mezi 21. lednem a 20. únorem.


Symbolika Nového roku

Doposud jsem potkala dvě základní roviny, ve kterých se symbolika čínského Nového roku pohybuje. Vzájemně se prolínají a jsou propojené, v různých rocích ale může převládat jedna nebo druhá. Čínský Nový rok je již tradičně symbolem znovusjednocení rodinných klanů, odhození starých válek i letitých konfliktů a užívání si vzájemné pospolitosti. Rodina má být pospolu a díky silnému kultu předků jsou do rodinných oslav tradičně přizýváni i ti, kteří již odešli do zásvětí. Při rodinných setkáních vzpomínáme na předky a je běžné mít doma oltář, který předky připomíná. Většinou se věří, že posmrtný život se od toho našeho moc neliší, proto je nezbytné připravit dostatek pokrmů pro celou rodinu, včetně předků (aby měli dostatek hojnosti i v posmrtném životě).

Velmi často se čínskému Novému roku přezdívá také "Svátek jara". Dnes to tak již možná nevnímáme, ale dříve nebylo tak snadné zimě uniknout a doma se zahřát. I přes všechnu vynalézavost bylo jaro, příchod tepla a úroda nezbytnými předpoklady pro jakékoliv další přežití. Když byla úroda daného roku hojná, mohla navíc poskytnout dostatečnou zásobu potravy pro přežití nadcházející zimy. Jak už jsme si zmínili na mnoha seminářích, jedno roční období vychází z druhého. Právě proto je vhodné si v rámci oslav naklonit nejen své předky, ale i božstva vody (dračího ducha nosícího déšť) a božstva úrody. Jak už bylo řečeno výše, právě úroda, první klíčky a první nová strava je po tuhé zimě pro další přežití nezbytná. Jak výstižné se nyní zdají být hlavní oslavy roku: "Svátek jara" a "Svátek středu podzimu", oslavující příchod a formulující prosby (modlitby) za úspěšnou úrodu a následné poděkování za "dary přírody" a úspěšnou sklizeň.


Vlastní přerod do nového roku

Dle tradičního pojetí roku, ke kterému jsem přičichla v rámci poznávání čínské kultury, vnímám leden jako měsíc klidu. Ještě v tichosti přemýšlíme a "touláme se mrazivou zasněženou krajinou vlastní mysli". Je to čas spočinutí a klidu, ticha a pomalu ustupující tmy. Občas můžeme trochu rekapitulovat, já ale vnitřně spíše pozoruji. S postupujícím časem a překlenutím roku do měsíce února přichází čas pro formulování a spřádání nových vizí, cílů a plánů. Nalezení vlastního středu po zimním spánku a příprava dalšího roku v závislosti na tom, kam si opravdu vnitřně přejeme jít. S novým rokem obvykle přichází i nová síla a je prospěšné namířit ji směrem, kterým bychom si opravdu přáli jít.


Níže najdete malé podklady, které jsem pro Vás připravila. Můžete si je stáhnout, vytisknout a vyplnit. Doporučuji si je potom ještě pár dní po vyplnění, s lehkým odstupem, přečíst. Možná tam rozkryjete něco zajímavého.


CNR_Pracovni_list_2024
.pdf
Stáhnout PDF • 7.61MB

Rok dřevěného Draka bývá silný rok, přinášející řadu příležitostí. Proto je dobré zůstat ve svém středu tak, abychom mohli energii zaměřit na to, po čem opravdu toužíme. Možná Vám podklady pomohou rozlišit svá vlastní přání od těch "vsugerovaných".


Závěr

Na závěr Vám přeji, ať je pro Vás rok dřevěného Draka šťastný, veselý, hojný a radostný. Pečujte o své zdraví a věřím, že vynaložená investice se Vám určitě vrátí. Více k letošnímu roku zaznělo na naší oslavě a něco málo můžete najít i na našich sociálních sítích.


Vaše Marti

15 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page