top of page

Tchaj-ťi nebo Čchi-kung?

Aktualizováno: 3. 10. 2023

Nejčastější otázkou ze začátku školního roku bývá zpravidla zda tchaj-ťi nebo čchi kung? Jaký je v tom rozdíl když obě cvičení pochází z Číny? Co komu doporučit a proč? Neváhejte a čtěte dále!


O kořenech tchaj-ťi Tchaj-ťi dříve bylo zejména bojovým uměním, které vzniklo z potřeby obrany obyvatel zejména chudších a hůře dostupných oblastí. Vyvíjelo se dynamicky, tak jak si doba a situace vyžadovala. Nejspíš i to je důvod, proč vzniklo tolik stylů od chrámových až po rodinné, každý se svými signifikantními rysy. Všechny velmi podobné, leč trochu jiné.

Tím se dostáváme k prvnímu z opěrných pilířů tchaj-ťi, kterým je skutečnost, že se jedná o bojové umění a jednotlivé pohyby mají i bojový význam. Nikdo Vás nenutí se v dnešní době s tchaj-ťi prát, ale na druhou stranu znát význam jednotlivých pohybů je nezbytné pro jejich provedení. Již tato znalost naše cvičení velmi posune, někomu to však nemusí být úplně příjemné.

Dalším důležitým pilířem pro tchaj-ťi je tradiční čínská medicína. Pokud jsme pokročilí, prostřednictvím cvičení tchaj-ťi ve své podstatě kultivujeme naši vnitřní energii čchi, na začátku se snažíme alespoň tělo postupně uvádět do harmoničtějšího stavu, než ve kterém doposavad bylo. Postupně nabýváme síly a pružnosti, rovnáme se do lepších úhlů, ve kterých energie může lépe a lépe proudit. Práce s energií je však v rámci cvičení tchaj-ťi až na druhém stupni po tom, co ovládneme pohyb. Pohyb je však ve srovnání s čchi-kungem komplikovanější.


Posledním z hlavních pilířů je taoismus. Vydat se na cestu "tao" za poznáním sebe samotných a stát se tichým pozorovatelem nejen dění okolo nás, ale i dění uvnitř nás a nic z toho nesoudit může být nesmírně úlevné pro naši mysl.


O kořenech čchi-kungu

Narozdíl od tchaj-ťi, kořeny čchi-kungu, kterému se v Taiji Studiu můžete věnovat pod naším vedením jsou primárně dva. Jsou stejné i pro taiji, ale důraz je na ně větší, neboť jsou "pouze dva".

Prvním opěrným pilířem je tradiční čínská medicína a druhým potom myšlenkový směr taoismus, obdobně, jako u tchaj-ťi s tím rozdílem, že čchi-kung, díky "pouze dvěma" pilířům umožňuje dřívější soustředění se na práci s vnitřní energií. To si však rozhodně nevykládejme tak, že by čchi-kung byl jednodušší, to si nemyslím a ani by to nebylo pravdou. Je to prostě jiné cvičení, přímo za účelem práce s dechem a naší vnitřní energií. Pohyby nebývají tak náročné a sofistikované na koordinaci, ale to z čchi-kungu nedělá snazší cvičení. Spíše cvičení s trochu odlišným zaměřením, méně obecné.


Nicméně vše vychází z našich dispozic a abychom mohli poctivě cvičit čchi-kung, obvykle potřebujeme naše tělo nejprve posílit a protáhnout, abychom se byli schopni udržet ve správných pozicích a úhlech. Až poté věnujeme více pozornosti dechu a další případné práci s energií. Na druhou stranu koordinačně jsou čchi-kungové cviky, které v Taiji Studiu můžete potkat o něco méně náročné, než je komplexnost pohybů v tchaj-ťi.


Pár poznatků na závěr a jak si teda vybrat? Cvičení tchaj-ťi a čchi-kungu si je v mnoha úhlech velmi podobné. Kultivujeme své tělo, dech a mysl. Poznáváme sebe samé od fyzického těla až po náš vnitřní svět skrze cvičení. Postupně nám spojení dechu a cvičení umožňuje nejen jít do hloubky vnitřního poznání, ale i naakumulovat dostatek sil, abychom mohli postupně procházet jednotlivé vrstvy svého bytí a ty nepotřebné odlupovat a (o)pouštět. Myslím si, že toto je oběma cvičením podobné, ale některé věci je snazší pochopit v rámci koordinačně jednoduššího pohybu.

A jak si vybrat? Přijďte si vyzkoušet obojí! Zkušební lekce je zdarma pro každého a podle toho, jak na Vás cviky působí se můžete sami rozhodnout, co Vám v daný čas vyhovuje lépe. Na paměti můžete mít, že své rozhodnutí můžete kdykoliv změnit! Stačí nám napsat s žádostí o možnost přesunu do jiného kurzu a my už něco vymyslíme! :)


Těšíme se na Vás i na společné cvičení!

Vaše Marti

59 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page