top of page

Tchaj-ťi a střed těla

Chtěli byste nahlédnout pod pokličku onoho, mnohdy tajemného, středu našeho těla? Pak neváhejte a čtěte dále!


Ti z Vás, čtenářů, kteří se již nějaký čas cvičení věnují, se s pojmem našeho středu často setkávají. Je to zajímavý pojem, ve kterém můžeme ledacos najít, nicméně je dobré si vše vysvětlit hezky postupně, abychom se neztratili.

V článku budu vycházet ze skutečnosti, kdy harmonizace našeho fyzického těla je doprovázena harmonizací našeho energetického těla a obráceně. Můžeme se na to dívat jako na dvě složky naší lidské bytosti, které jsou neodmyslitelně propojeny, vzájemně se ovlivňují a práce na jedné otevírá možnosti rozvoje v té druhé.


Střed v našem fyzickém těle

Pro snazší porozumění zkusíme nejprve začít od našeho fyzického těla. Když zvládneme při cvičení následovat základní pravidla a neporušíme správné držení těla, pak se naše těžiště při cvičení taiji pohybuje v oblasti podbřišku. Středem našeho těla, několik centimetrů před páteřním kanálkem potom vede vertikální osa, kterou v taiji nazýváme osou středovou.


Správná pozice a správný pohyb

V rámci pohybu se vždy snažíme zachovat správnou pozici, pevně se opíráme o chodidla a celé dolní končetiny, nicméně kyčle se snažíme uvolnit. Uvolníme je natolik, aby se mohly plynule otáčet. Pohyb našich kyčlí řídí dech. Zbytek těla následuje pokyny plynoucí z kyčlí a celé tělo se tak otáčí v kruhových pohybech v rytmu dechu.


Cesta ke zlepšení

Abychom byli schopni v postojích, a později i pohybech, udržet správné držení, zpravidla musíme nejprve některé části našeho těla posílit a jiné naopak uvolnit. U svých studentů se nejčastěji setkávám s nutností posílit vzpřimovače hlavy, mezilopatkové svaly, střed těla a samozřejmě dolní končetiny (zejména svaly stehenní a hýžďové). Naopak protažení a uvolnění hledáme často v oblastech kloubů, a to zejména těch větších, jako jsou klouby kyčelní a ramenní. To jsou charakteristické potřeby plynoucí ze sedavého způsobu života (nejen zaměstnání).

Zajímavá situace nastává v případě pánevního dna a bránice, které většinou potřebujeme naučit komplexní práci, částečně uvolnit, ale zároveň i lehce posílit pro nově získanou hybnost.


Péče o naše fyzické tělo je nezbytná, abychom měli dostatek energie a sil pro jejich další rozvoj a kultivaci. Jakmile si správný postoj dostatečně osvojíme, můžeme uvolnit naši mysl a věnovat se dechu a rozvoji dalších složek.


Vztah k energetickému tělu

Posílení našeho těla a jeho nastavení do správných úhlů postupně vede k ustáleni toku energie v našem těle. Ten se při správném provedení stává plynulejší v důsledku zprůchodňování energetických drah napříč tělem. Díky tomu, že energii nikde neblokujeme a zhluboka dýcháme (o dechu zase jindy), začínáme svou vnitřní energii uvádět nejprve do pohybu (doslova vymetáme původně energeticky stagnující oblasti), později se tok energie stává plynulejším a plynulejším. Čím plynulejší tok energie v těle, tím lépe.

Energetickému centru našeho těla říkáme dantian a slovo z čínštiny obvykle nepřekládáme. Bod se nachází v místě našeho podbřišku a k jeho energetickému oživení postupně dochází v rámci správného usazení do postoje v kombinaci s hlubokým břišním dýcháním.

Oblast podbřišku také někdy nazýváme "druhé srdce". Staří Číňané totiž dobře věděli, že kromě důležitých energetických drah tímto místem vedou i stěžejní žíly, tepny a úpony spojující horní a dolní část těla. Usazením a prodýcháním této oblasti prokrvujeme a vnitřně vyživujeme nejen celou dolní část našeho těla. Napětí v této oblasti se řetězí do celého těla, a proto i uvolnění této oblasti se časem (při vhodném tréninku) promítne do uvolnění ramenou a bránice, což následně vede k lepšímu okysličení mozku a prokrvení horních končetin.


Energetické centrum našeho těla je sice pojem, ale je to oblast, kde se nám kumuluje energie. Ve vlastním zájmu bychom se měli snažit danou část těla opečovávat a opatrovat.


V tréninku Vám mohou pomoci (kromě pravidelného cvičení tchaj-ťi nebo čchi-kung) naše videa na protahování či posilování.


Samozřejmě všechny případné dotazy Vám ráda zodpovím na Vašich lekcích! Vaše Marti

22 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Komentarze


bottom of page