top of page

Báje: Znamení čínského zvěrokruhu

Čínská historie je protkána bájemi, pověstmi a celkově lidovou slovesností. Často mají báje za úkol objasnit nevysvětlitelné. Bývají součástí tradic a, stejně jako u nás, v každé rodině mohou být trochu jiné. Jak si můžeme vysvětlit pořadí zvířat v rámci čínského zvěrokruhu?

Dětem se v rodinách často vypráví báje o tom, proč jsou znamení zvěrokruhu poskládána právě tak, jak jsou a jak je tomu dobrým zvykem, začínáme v dávných dobách. V dobách bájného Nefritového císaře (jeden z nemrtvých, sídlící na Nebesích).


Boj o pořadí: "Velký závod"


Přeneseme se společně do dávných dob, dob vlády Jadeitového císaře. Nefritový císař se rozhodl, že jednotlivé kalendářní roky pojmenuje po zvířatech. Jak ale spravedlivě rozhodnout jejich pořadí? A tak se zrodil nápad "Velkého závodu", ve kterém Jadeitový císař nechal zvířata přebrodit řeku a pořadí, v jakém dorazí na druhý břeh určí jejich pořadí v rámci zvěrokruhu.


Všichni dobře víme, že Kočka a Myš nejsou dobrými plavci. Obě však dovedou být rychlé a vypočítavé. Proto se rozhodnou svést na druhý břeh na zádech silného, ale dobrosrdečného Buvola. Když se blíží k protilehlému břehu, myš strčí kočku do řeky, rychle skočí před Buvola a doběhne k nefritovému císaři. Myš se tedy stává prvním znamením čínského zvěrokruhu a Buvol druhým.


Jako třetí dorazil Tygr. Císař se podivoval, že je silný Tygr až třetí. I přes všechnu svou sílu však tygr není nejlepší přítel s vodou a silné proudy ho strhávaly dolů.


K překvapení všech jako čtvrtý dorazil z dálky Králík. Radostný Králík skákal z kamene na kámen, až se nakonec v půlce málem ztratil, když tu plula kolem kláda, které se chytil a nechal se dovézt na druhý břeh.


Jako pátý doletěl Drak. Císař se podivoval nad tím, že Drak nedoletěl jako první, vždyť je tak silný, velký a vlastně se ho brodění řeky ani netýká. Drak se ujme vysvětlování. Cestou k řece se ještě stavil v nedaleké vesnici sužované velkým suchem, aby jim donesl déšť. Hned poté se rychle vydal k řece splnit úkol Nefritového císaře, když tu si všiml na řece Králíka drápajícího se na kládu a tak ho svým mocným dechem nejprve postrčil blíže k bezpečnému břehu. Císař byl okouzlen povahou, kterou s sebou drak nesl a pojmenoval po něm pátý rok.


Z nenadání se před Nebeskou bránou ozval dusot kopyt. To akorát splnil svůj úkol Kůň. Had se však skrýval v jeho kopytech a těsně před Nebeskou bránou vyklouzl ven. Náhlé zjevení hada Koně vyděsilo a upadl. Šestým zvířetem zvěrokruhu se tedy stal Had a sedmým Kůň.


Nečekaně společně po chvíli dorazili Koza, Opice a Kohout. Spojením sil se dokázali i tito tři dostat na druhý břeh řeky. Kohout našel vor a Opice s Kozou tahali, co jim síly stačili, aby dostali všechen plevel z cesty a dostali se na druhý břeh. Císař byl potěšen jejich spoluprací a tak jmenoval Kozu jako osmé zvíře zvěrokruhu, Opici jako deváté a Kohouta jako desáté.


Jako jedenáctý přihopkal Pes. Ačkoliv je Pes skvělým plavcem a výborným běžcem, strávil spoustu času hraním si ve vlnách a dováděním ve vodě. Pes vše vysvětlil potřebou pořádné koupele po dlouhé době.


Císař se již chystal ukončit "velký závod", když se znenadání ozvalo v dálce "chro, chro". Svou pouť na poslední chvíli zvládlo dokončit i Prase. Prase dostalo v polovině své cesty hlad. Zastavilo se, dalo si něco dobrého a poté si zdřímlo. Poté vzbudilo a dokončilo cestu. Stalo se tak dvanáctým a posledním znamením zvěrokruhu.


Proč velká písmena?

Pokud odhlédneme od konkrétních pojmenování zvířat, můžeme vidět hlouběji. Znamení nezobrazují pouze názvy zvířat, ale celé archetypy, které za nimi stojí a jejichž vlastnosti symbolizují. Vždy je to soubor charakterových vlastností, myšlenkových postupů i úhlů vnímání a nahlížení na svět, kterými jsou daná zvířata charakteristická. Můžeme tak skrze vlastnosti zvířat postupně zkusit poznat i sami sebe, nebo se na některé naše vlastnosti podívat s nadhledem a pochopením stejně, jako je tomu u zvířat v naší báji.


Krásný den,

Vaše Marti

20 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page